Åsa Romson (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Jur.dr
Född: 1972
Kön: kvinna
Intressent_id: 0951854268017Organ Roll Status From Tom
Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöminister   2015-01-01 2016-05-25
Miljödepartementet Klimat- och miljöminister   2014-10-03 2014-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2016-06-07 2017-07-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2016-06-07 2017-07-14
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2016-05-26 2016-06-06
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2016-05-25
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2013-05-18 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2012-11-23 2013-05-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-11-22
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-03
Miljöpartiet de gröna Språkrör   2011-05-21 2016-05-13
Utrikesnämnden Suppleant   2011-09-30 2014-10-03
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2011-09-26
EU-nämnden Ordförande   2016-06-17 2017-07-14
EU-nämnden Ledamot   2016-06-17 2016-06-17
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2012-06-01 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2011-09-27 2012-05-31
EU-nämnden Suppleant   2010-10-12 2011-09-19
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2010-10-12 2011-09-19