Jan-Evert Rådhström (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Värmlands län
Titel: Företagare
Född: 1960
Kön: man
Intressent_id: 0946889218011Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-09-29
Ledamotsrådet Ledamot   2010-10-13 2014-09-29
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2010-10-12 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2005-10-27 2010-10-12
Valberedningen Ledamot   2006-10-26 2010-10-04
Valberedningen Suppleant   2006-10-02 2006-10-25
Trafikutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2014-09-29
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Trafikutskottet Vice ordförande   2006-10-10 2010-10-04
Trafikutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Näringsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Trafikutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30