Fredrik Reinfeldt (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Civilekonom.
Född: 1965
Kön: man
Intressent_id: 0938901612810Organ Roll Status From Tom
Statsrådsberedningen Statsminister   2006-10-06 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2014-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-06 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2006-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1996-04-01 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1996-03-01 1996-03-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1996-02-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Moderaterna Partiledare   2003-10-25 2015-01-10
Utrikesnämnden Ledamot   2014-10-07 2014-12-31
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Utrikesnämnden Ledamot   2003-11-19 2006-10-10
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2003-10-17 2006-10-02
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2002-10-08 2003-10-30
Valberedningen Ledamot   2002-09-15 2003-10-30
Utrikesnämnden Suppleant   2002-10-08 2003-10-30
Finansutskottet Vice ordförande   2002-10-08 2003-10-30
EU-nämnden Suppleant   2001-03-08 2002-10-08
Trafikutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Justitieutskottet Ordförande   2001-03-06 2002-09-29
Justitieutskottet Ledamot   2001-03-01 2002-09-29
Bostadsutskottet Suppleant   1998-10-13 2001-03-08
Finansutskottet Ledamot   1998-10-13 2001-03-05
Finansutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Näringsutskottet Suppleant   1991-10-08 1994-10-02
Skatteutskottet Suppleant   1991-10-08 1994-10-02