Per Ramhorn (SD)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Malmö kommun
Född: 1967
Kön: man
E-post: per.ramhorn[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0925652297119Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Sverigedemokraterna Vice gruppledare   2014-09-29 2019-03-31
Ledamotsrådet Suppleant   2018-10-10 2022-10-10
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2018-10-02 2022-10-02
Valberedningen Suppleant   2018-09-24 2022-09-26
Ledamotsrådet Suppleant   2014-10-15 2018-10-10
Riksdagsstyrelsen Ersättare   2014-10-07 2018-10-02
Valberedningen Suppleant   2014-09-29 2018-09-24
Ledamotsrådet Suppleant   2011-10-20 2014-10-15
EU-nämnden Suppleant   2018-10-09 2022-10-04
Socialutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Socialutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Socialutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29