Ingegerd Troedsson (M)


Avliden 2012-11-03

Parti:  Moderaterna
Titel: pol.mag.
Född: 1929
Kön: kvinna
Intressent_id: 0925516323103Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Riksdagens förvaltningskontor Ordförande   1991-10-08 1994-10-03
Socialutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29