Marianne Samuelsson (MP)

Bild på Marianne Samuelsson (MP)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Västra Götalands läns norra
Född: 1945
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 2003-03-28 2003-06-29 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-04 1991-09-30 23:59:00
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2003-03-28 2003-06-29 23:59:00
Näringsutskottet Suppleant   2003-03-28 2003-06-29 23:59:00
Skatteutskottet Suppleant   2003-03-28 2003-06-29 23:59:00
Utrikesutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Försvarsutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Socialutskottet Suppleant   2002-01-17 12:00:00 2002-09-29 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1998-10-20 2001-10-23 23:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1994-11-28 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   1990-10-04 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Socialutskottet Suppleant   1988-10-11 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   1988-11-11 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Finansutskottet Suppleant   1989-10-04 12:00:00 1990-10-03 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1989-10-04 12:00:00 1990-10-03 11:59:00
Kulturutskottet Suppleant   1989-03-17 12:00:00 1989-10-04 11:59:00
Näringsutskottet Suppleant   1989-03-17 12:00:00 1989-10-04 11:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1989-04-10 12:00:00 1989-10-04 11:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2002-05-31 2002-06-12 23:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2002-04-18 12:00:00 2002-06-04 11:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2002-01-17 2002-01-18 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2001-10-25 2001-12-11 23:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2001-10-16 12:00:00 2001-12-06 11:59:00
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2001-03-27 12:00:00 2001-04-26 11:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1999-03-23 1999-09-13 23:59:00
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1996-10-21 1996-11-20 23:59:00
EU-nämnden Suppleant   2001-03-28 2002-10-08 23:59:00
Riksrevisionens styrelse Suppleant   2003-03-12 2004-09-23 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2001-11-13 2002-09-30 23:59:00
Utrikesnämnden Suppleant   1998-10-20 2002-09-30 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1994-10-18 1998-10-05 23:59:00
Utrikesnämnden Suppleant   1994-10-18 1998-10-05 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1988-10-18 1991-09-30 23:59:00
Valberedningen Suppleant   1988-10-03 1991-09-30 23:59:00
Riksdagens förvaltningskontor Suppleant   1988-10-11 1990-10-03 23:59:00