Urban Ahlin (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Västra Götalands läns östra
Titel: Ämneslärare
Född: 1964
Kön: man
Intressent_id: 0891971250317Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Vice ordförande   2010-11-17 2014-10-28
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Utrikesnämnden Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Utrikesnämnden Ledamot   2002-10-08 2010-10-12
OSSE-delegationen Ledamot   2006-10-17 2008-10-21
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
OSSE-delegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Krigsdelegationen Ledamot   2002-01-01 2002-10-14
OSSE-delegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
OSSE-delegationen Ledamot   1995-01-01 1998-10-05
ESK-delegationen Ledamot   1994-10-18 1994-12-31
Talman   2014-09-29 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2012-04-12 2014-09-29
Utrikesutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2014-04-15 2014-06-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-11-26 2013-12-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2013-04-23 2013-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2013-02-21 2013-03-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2012-11-27 2012-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-11-24 2011-12-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2011-09-20 2011-09-21
EU-nämnden Suppleant   2010-10-12 2011-06-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2011-06-16 2011-06-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2011-03-31 2011-04-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2010-11-23 2010-12-15
EU-nämnden Suppleant   2006-10-10 2010-10-12
Utrikesutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Utrikesutskottet Vice ordförande   2006-10-10 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2010-02-04 2010-03-03
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2009-11-12 2009-12-09
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Deputerad   2007-03-27 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2009-02-12 2009-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2008-11-20 2008-12-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2007-10-18 2008-06-18
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2007-03-22 2007-06-01
Utrikesutskottet Ordförande   2002-10-08 2006-10-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2006-05-18 2006-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2005-11-22 2005-12-07
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Ordförande   2005-02-15 2005-03-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2004-10-19 2004-12-15
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2004-05-11 2004-05-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Vice ordförande   2004-02-05 2004-02-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Ordförande   2003-02-18 2003-11-20
EU-nämnden Ledamot   2002-10-08 2003-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2003-06-11 2003-06-12
Socialutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Utrikesutskottet Ordförande   2002-01-01 2002-09-29
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Vice ordförande   2002-04-18 2002-06-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Ordförande   2002-01-17 2002-01-18
Utrikesutskottet Suppleant   2000-03-29 2002-01-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2001-10-25 2001-12-11
Utrikesutskottet Ledamot   1998-10-13 2000-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1999-03-23 1999-09-13
Utrikesutskottet Ledamot   1995-01-19 1998-10-04
Socialutskottet Suppleant   1996-04-19 1998-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1996-10-21 1996-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1995-10-26 1995-12-06
Utrikesutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-18