Anna-Greta Leijon (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Född: 1939
Kön: kvinna
Intressent_id: 0885771106404Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1990-06-13
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-07-08 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-09-30 1988-07-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1974-01-10 1976-10-04
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1988-10-18 1989-10-05
Finansutskottet Ordförande   1988-10-07 1990-06-13