Mikaela Valtersson (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms län
Titel: Gymnasielärare
Född: 1967
Kön: kvinna
Intressent_id: 0880452278816Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2011-09-15
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Miljöpartiet de gröna Gruppledare   2010-10-04 2011-09-15
Miljöpartiet de gröna Vice gruppledare   2008-10-01 2010-10-04
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2010-10-12 2011-09-15
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2011-09-15
Finansutskottet Ledamot   2010-10-12 2011-09-15
Skatteutskottet Suppleant   2010-10-12 2011-09-15
Finansutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Näringsutskottet Suppleant   2006-10-10 2007-12-13
Bostadsutskottet Suppleant   2003-01-23 2006-10-02
Utbildningsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2003-01-23 2003-11-14
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Deputerad   2003-02-18 2003-05-21
Kulturutskottet Suppleant   2002-10-15 2003-01-23