Jonas Åkerlund (SD)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Västmanlands län
Titel: Begravningsentreprenör.
Född: 1949
Kön: man
Intressent_id: 0879014196003Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Valberedningen Suppleant   2012-06-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2015-01-22
Konstitutionsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2010-10-12 2013-01-23