Johan Büser (S)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Göteborgs kommun
Titel: Politisk sekreterare.
Född: 1983
Kön: man
E-post: johan.buser[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0877778793323Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Domarnämnden Personlig ersättare   2019-01-01 2022-12-31
OSSE-delegationen Ordförande   2018-10-16 2022-10-09
OSSE-delegationen Ledamot   2018-10-09 2018-10-16
Trafikutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
EU-nämnden Ledamot   2018-05-24 2018-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2017-01-10 2018-09-24
Försvarsutskottet Suppleant   2016-06-09 2018-09-24
EU-nämnden Ledamot   2015-10-15 2018-04-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2014-10-07 2017-01-09