Göran Lindblad (M)

Bild på Göran Lindblad (M)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Göteborgs kommun
Titel: Tandläkare
Född: 1950
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1997-09-16 1998-10-05
Kammaren Ersättare Ersättare 1993-03-23 1993-05-19
Utrikesutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04
Utrikesutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Socialutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Suppleant   1997-09-18 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Suppleant   1998-02-11 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1993-02-23 1993-05-19
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2005-11-22 2005-12-07
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Suppleant   2005-02-15 2005-03-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2004-10-19 2004-12-15
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2003-06-11 2003-06-12
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-12-03 2002-12-18
Bostadsutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Europarådets svenska delegation Ordförande   2006-12-06 2010-10-31
Europarådets svenska delegation Ledamot   2006-11-01 2006-12-05
Europarådets svenska delegation Suppleant   2003-12-11 2006-10-31