Fredrick Federley (C)


Europaparlamentariker

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1978
Kön: man
E-post: fredrick.federley[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865674
Intressent_id: 0868286862422Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2019-07-02 2024-07-02
Europaparlamentet Ledamot   2014-07-01 2019-07-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2013-04-27 2014-06-15
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2012-09-03 2013-04-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-09-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
OSSE-delegationen Ledamot   2010-10-19 2011-10-20
OSSE-delegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
EU-nämnden Ledamot   2010-10-12 2014-06-15
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-06-15
EU-nämnden Suppleant   2006-10-24 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04