Lars Werner (V)


Avliden 2013-01-11

Parti:  Vänsterpartiet
Titel: ombudsman
Född: 1935
Kön: man
Intressent_id: 0856559235708Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Bostadsutskottet Suppleant   1993-04-01 1994-10-02
Justitieutskottet Suppleant   1991-10-08 1992-10-13
Utrikesutskottet Suppleant   1988-11-07 1991-09-29