Yvonne Sandberg-Fries (S)

Bild på Yvonne Sandberg-Fries (S)Avliden 2020-12-20

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: avdelningschef
Född: 1950
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
EG-delegationen Ledamot   1994-10-11 1994-12-31
EFTA-delegationen Suppleant   1994-10-11 1994-12-31
EG-delegationen Suppleant   1993-01-21 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1995-10-10 1996-09-17
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1995-01-10 1995-10-09
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1995-01-09
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Europaparlamentet Ledamot   1995-01-01 1995-10-09
Utrikesutskottet Ledamot   1995-10-11 1996-09-17
Finansutskottet Ledamot   1994-10-11 1995-01-18
Finansutskottet Ledamot   1993-10-07 1994-10-02
Justitieutskottet Suppleant   1991-09-30 1994-10-02
Skatteutskottet Ledamot   1991-09-30 1993-10-06
Skatteutskottet Ledamot   1989-01-17 1991-09-29
Justitieutskottet Suppleant   1988-10-03 1991-09-29
Socialutskottet Ledamot   1988-10-03 1989-01-13
Socialutskottet Ledamot   1985-09-30 1988-10-02
Justitieutskottet Suppleant   1985-09-30 1988-10-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   1995-10-26 1995-12-06
Bostadsutskottet Suppleant   1994-10-11 1995-01-18
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1994-10-18 1996-10-23
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1985-09-30 1994-10-03
EES-EFTA delegationen Suppleant   1994-10-11 1994-12-31