Birgit Friggebo (FP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Folkpartiet
Född: 1941
Kön: kvinna
Intressent_id: 0841802782704Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1997-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1992-07-01 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-10-05 1992-06-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1991-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1987-12-15 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1987-11-14 1987-12-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1986-12-13 1987-11-13
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1986-11-13 1986-12-12
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1986-11-12
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1979-10-12 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1979-10-11
Krigsdelegationen Ledamot   1985-09-30 1991-09-30
Riksdagens förvaltningskontor Ledamot   1986-10-07 1991-09-30
Fullmäktige i riksgäldskontoret Ledamot   1985-09-30 1988-10-03
Riksdagens förvaltningskontor Suppleant   1985-09-30 1986-10-07
Konstitutionsutskottet Ordförande   1994-10-12 1998-10-04
Konstitutionsutskottet Ledamot   1994-10-11 1997-12-31
Konstitutionsutskottet Ledamot   1988-10-03 1991-09-29
Bostadsutskottet Suppleant   1988-10-11 1989-10-04
Konstitutionsutskottet Ledamot   1985-09-30 1988-10-02