Anders Nordin (MP)


Status saknas

Parti:  Miljöpartiet
Titel: lantbrukare
Född: 1949
Kön: man
Intressent_id: 0840215353615Organ Roll Status From Tom
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1990-04-11 1990-05-11
Skatteutskottet Suppleant   1990-04-11 1990-05-11