Birgitta Wistrand (M)

Bild på Birgitta Wistrand (M)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Titel: VD
Född: 1939
Kön: kvinna


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03 23:59:00
Trafikutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Kulturutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30 23:59:00
Utrikesutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Trafikutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Kulturutskottet Suppleant   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Kulturutskottet Suppleant   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Trafikutskottet Suppleant   1991-10-08 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
EU-nämnden Suppleant   1998-10-20 2002-10-08 23:59:00
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1998-10-20 2002-09-30 23:59:00