Mattias Karlsson (SD)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Kronobergs län
Född: 1977
Kön: man
E-post: mattias.karlsson[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0831636664429Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Sverigedemokraterna Vice gruppledare   2012-05-22 2014-09-29
Sverigedemokraterna Gruppledare   2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Ledamot   2018-10-24 2022-10-24
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2018-10-02 2022-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen Ledamot   2018-10-24 2018-10-24
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2014-10-07 2018-10-02
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2015-10-01 2016-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2014-10-07 2015-10-01
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2013-09-17 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2012-10-04 2013-09-16
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2011-10-12 2012-09-18
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2010-10-19 2011-09-15
Kulturutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2018-10-09 2019-06-18
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Kulturutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2012-11-28 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2013-02-22 2014-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   2011-11-18 2013-02-21
Kulturutskottet Ledamot   2010-10-12 2012-11-27