Nils-Olof Gustafsson (S)


Avliden 2012-01-02

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: ombudsman
Född: 1934
Kön: man
Intressent_id: 0807888102003Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Riksbanksfullmäktige Suppleant   1990-01-11 1994-10-03
Valberedningen Suppleant   1991-09-30 1994-10-03
Bostadsutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29