Mona Sahlin (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1957
Kön: kvinna
E-post: mona.sahlin[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7865083
Intressent_id: 0806338394516Organ Roll Status From Tom
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Samhällsbyggnadsminister   2006-10-02 2006-10-06
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Samhällsbyggnadsminister   2004-11-01 2006-10-02
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Statsråd   2002-09-30 2004-10-31
Justitiedepartementet Statsråd   2002-10-21 2004-10-21
Statsrådsberedningen Statsråd   1994-10-07 1995-11-16
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2011-03-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-07 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2006-10-02 2006-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1996-01-01 1996-04-15
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-08 1995-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1994-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-10-05 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1991-09-30 1991-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-05-31 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1988-02-01 1988-05-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1987-05-01 1988-01-31
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1986-10-07 1987-04-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1986-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-06-01 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-04-22 1985-05-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1983-06-04 1985-04-21
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1983-04-06 1983-06-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1983-04-05
Socialdemokraterna Partiledare   2007-03-17 2011-03-25
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2011-03-31
Utrikesnämnden Ledamot   2010-10-12 2011-03-31
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2010-10-19 2011-03-31
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Utrikesnämnden Ledamot   2007-05-11 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2007-05-11 2010-10-04
Krigsdelegationen Ledamot   1990-05-31 1994-10-03
Talmanskonferensen Ledamot   1991-10-10 1992-02-24
Valprövningsnämnden Suppleant   1985-09-30 1990-03-07
Socialutskottet Vice ordförande   2006-10-10 2007-01-24
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1988-10-11 1990-01-18
Konstitutionsutskottet Suppleant   1988-10-03 1990-01-12
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1985-09-30 1988-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   1985-09-30 1988-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   1984-10-02 1985-09-29