Åke Gustavsson (S)


Avliden 2016-06-06

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: redaktör
Född: 1943
Kön: man
Intressent_id: 0794602231002Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1986-11-15 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1986-10-15 1986-11-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-12-19 1986-10-14
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1985-11-18 1985-12-18
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1985-11-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1980-11-13 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1980-05-12 1980-11-12
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1980-05-11
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   1994-10-18 1998-10-05
Utrikesnämnden Suppleant   1988-10-18 1991-09-30
Kulturutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Kulturutskottet Vice ordförande   1998-10-13 2002-09-29
Kulturutskottet Ordförande   1994-10-12 1998-10-04
Kulturutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Kulturutskottet Ordförande   1991-10-08 1994-10-02
Kulturutskottet Vice ordförande   1989-02-06 1991-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   1988-10-03 1989-02-06
Utrikesutskottet Suppleant   1985-09-30 1988-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   1982-10-04 1985-09-29