Lars Bäckström (V)

Bild på Lars Bäckström (V)Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Västra Götalands läns västra
Titel: lärare
Född: 1953
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1993-11-22 1994-10-03 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1993-10-22 1993-11-21 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1993-10-21 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30 23:59:00
Finansutskottet Ledamot   2003-02-20 2006-10-02 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   2002-10-24 2003-02-19 23:59:00
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-24 2003-02-19 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30 23:59:00
Finansutskottet Suppleant   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Skatteutskottet Suppleant   1996-09-24 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Skatteutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1996-09-16 11:59:00
Skatteutskottet Suppleant   1991-09-30 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Skatteutskottet Ledamot   1988-10-11 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Finansutskottet Suppleant   1989-10-04 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Utbildningsutskottet Suppleant   1988-11-23 12:00:00 1989-10-04 11:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-02 23:59:00
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2000-07-01 2006-10-02 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14 23:59:00
Riksdagens förvaltningskontor Suppleant   1998-10-13 2000-06-30 23:59:00
Krigsdelegationen Ledamot   1996-11-06 1998-10-05 23:59:00