Lars Bäckström (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Västra Götalands läns västra
Titel: lärare
Född: 1953
Kön: man
Intressent_id: 0792716417210Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1993-11-22 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1993-10-22 1993-11-21
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1993-10-21
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-02
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2000-07-01 2006-10-02
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-10-14
Riksdagens förvaltningskontor Suppleant   1998-10-13 2000-06-30
Krigsdelegationen Ledamot   1996-11-06 1998-10-05
Finansutskottet Ledamot   2003-02-20 2006-10-02
Finansutskottet Suppleant   2002-10-24 2003-02-19
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-24 2003-02-19
Finansutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Skatteutskottet Suppleant   1996-09-24 1998-10-04
Skatteutskottet Ledamot   1994-10-11 1996-09-16
Skatteutskottet Suppleant   1991-09-30 1994-10-02
Skatteutskottet Ledamot   1988-10-11 1991-09-29
Finansutskottet Suppleant   1989-10-04 1991-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   1988-11-23 1989-10-04