Lennart Andersson (S)


Avliden 2016-08-18

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: studieombudsman
Född: 1927
Kön: man
Intressent_id: 0791916121004Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1982-10-04 1985-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1979-10-01 1982-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1976-10-04 1979-10-01
Utrikesnämnden Ledamot   1989-02-09 1991-09-30