Alice Bah Kuhnke (MP)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms län
Född: 1971
Kön: kvinna
E-post: alice.bah.kuhnke[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0787584650516Organ Roll Status From Tom
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2017-07-27 2019-01-21
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2016-05-25 2017-07-27
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2014-10-03 2016-05-25
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2019-01-22 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2019-01-21
Utrikesutskottet Ledamot   2019-01-23 2022-09-26