Alice Bah Kuhnke (MP)


Europaparlamentariker

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Stockholms län
Född: 1971
Kön: kvinna
E-post: alice.bah.kuhnke[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0787584650516Organ Roll Status From Tom
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2017-07-27 2019-01-21
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2016-05-25 2017-07-27
Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister   2014-10-03 2016-05-25
Europaparlamentet Ledamot   2019-07-02 2024-07-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2019-01-22 2019-06-18
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2018-09-24 2019-01-21
EU-nämnden Ledamot   2019-02-07 2019-06-18
Utbildningsutskottet Suppleant   2019-02-13 2019-06-18
Utrikesutskottet Ledamot   2019-01-23 2019-02-07