Maria Arnholm (L)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Stockholms län
Född: 1958
Kön: kvinna
E-post: maria.arnholm[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0758652610Organ Roll Status From Tom
Utbildningsdepartementet Statsråd   2013-01-21 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03
Liberalerna Partisekreterare   2014-10-03 2019-06-28
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2019-09-05
Ledamotsrådet Suppleant   2018-10-10 2018-12-12
Utbildningsutskottet Ledamot   2019-09-05 2022-09-26
Kulturutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
EU-nämnden Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Civilutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Näringsutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Skatteutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Trafikutskottet Suppleant   2018-10-02 2018-10-09
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
Finansutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Näringsutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2014-11-05 2014-11-19