Stefan Attefall (KD)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Kristdemokraterna
Valkrets: Jönköpings län
Titel: Chefredaktör
Född: 1960
Kön: man
Intressent_id: 0745549193810Organ Roll Status From Tom
Socialdepartementet Statsråd   2010-10-06 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2010-10-06 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2010-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2001-01-15 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2000-10-09 2001-01-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2000-10-08
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kristdemokraterna Gruppledare   2010-10-04 2010-10-06
Kristdemokraterna Gruppledare   2006-10-11 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2014-10-14 2018-10-09
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Utrikesnämnden Ledamot   2009-09-29 2010-10-05
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2010-10-05
Valberedningen Ledamot   2003-02-19 2010-10-04
Utrikesnämnden Suppleant   2006-12-05 2009-09-29
Utrikesnämnden Ledamot   2006-10-10 2006-12-04
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2002-10-08 2006-10-10
Finansutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04
Civilutskottet Suppleant   2009-02-11 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Finansutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Suppleant   1998-10-20 2002-09-30
Skatteutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Finansutskottet Ledamot   1991-10-08 1994-10-02
Skatteutskottet Suppleant   1991-10-15 1994-10-02