Anders Ygeman (S)


Statsråd

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Född: 1970
Kön: man
Intressent_id: 0744993950910Organ Roll Status From Tom
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-10-01 2022-09-26
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-09-10 2019-10-01
Infrastrukturdepartementet Statsråd   2019-04-01 2019-09-10
Näringsdepartementet Statsråd   2019-01-21 2019-03-31
Justitiedepartementet Statsråd   2016-05-25 2017-07-27
Justitiedepartementet Statsråd   2014-10-03 2016-05-25
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2019-01-21 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2019-01-20
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2017-07-28 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-10-03 2017-07-27
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2014-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-09-18 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2007-03-18 2007-09-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2007-03-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2005-04-11 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2004-11-01 2005-04-10
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2004-10-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1996-01-01 1998-10-05
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-10-10 1995-12-31
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-08-01 1995-10-09
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-01-10 1995-07-31
Socialdemokraterna Gruppledare   2017-08-08 2019-01-31
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2019-01-30
Valberedningen Vice ordförande   2018-09-24 2019-01-21
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2018-10-02 2019-01-21
Utrikesnämnden Ledamot   2018-10-02 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2018-10-09 2019-01-21
Krigsdelegationen Ledamot   2017-08-31 2018-10-09
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2017-09-28 2018-10-09
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2017-08-31 2018-10-02
Utrikesnämnden Ledamot   2017-08-31 2018-10-02
Valberedningen Ordförande   2017-09-13 2018-09-24
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   2017-08-31 2017-09-28
Valberedningen Ledamot   2017-08-31 2017-09-13
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Valberedningen Ledamot   2010-10-04 2014-09-29
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2010-10-19
Valberedningen Ledamot   2006-10-02 2010-10-04
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   2001-04-05 2006-12-12
Valberedningen Suppleant   2002-09-30 2006-10-02
Besvärsnämnden Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1997-09-25 1998-10-05
Trafikutskottet Ordförande   2010-10-12 2014-09-29
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   2006-10-10 2010-10-04
Bostadsutskottet Andre vice ordförande   2002-10-08 2006-10-02
Bostadsutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
Lagutskottet Suppleant   1999-11-16 2002-09-30
Lagutskottet Suppleant   1998-10-13 1999-10-21
Lagutskottet Ledamot   1996-04-18 1998-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   1996-04-18 1998-10-04
Lagutskottet Suppleant   1995-10-11 1996-04-17
Konstitutionsutskottet Suppleant   1995-10-11 1996-04-17
Bostadsutskottet Suppleant   1995-01-19 1995-10-10
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1995-01-19 1995-10-10