Emma Carlsson Löfdahl (-)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Jönköpings län
Titel: Beteendevetare/Omvårdnadslärare
Född: 1970
Kön: kvinna
E-post: emma.carlsson.lofdahl[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864583
Intressent_id: 0737073162411Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-06 2014-09-29
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2010-10-04 2010-10-05
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2009-06-22 2010-10-04
Kammaren Ersättare Ersättare 2006-12-04 2007-01-05
Liberalerna Kvittningsman   2015-11-24 2019-03-12
Folkpartiet liberalerna Kvittningsman   2014-09-29 2015-11-24
Folkpartiet liberalerna Vice gruppledare   2014-10-04 2014-12-20
Folkpartiet liberalerna Kvittningsman   2010-10-14 2014-09-29
Valberedningen Suppleant   2018-09-24 2022-09-26
Ledamotsrådet Ledamot   2018-12-12 2019-03-27
Ledamotsrådet Ledamot   2014-10-15 2018-10-10
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2018-10-02 2019-03-26
Skatteutskottet Suppleant   2018-10-09 2019-03-26
Socialutskottet Suppleant   2018-10-09 2019-03-26
EU-nämnden Suppleant   2014-11-05 2018-10-02
Socialförsäkringsutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2014-11-05 2018-09-24
Socialutskottet Suppleant   2015-04-22 2018-09-24
Justitieutskottet Suppleant   2014-11-05 2015-04-22
Socialutskottet Suppleant   2014-11-05 2015-04-22
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Socialutskottet Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2009-10-08 2010-10-12
Civilutskottet Suppleant   2009-09-03 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2009-09-03 2010-10-04
Civilutskottet Suppleant   2006-12-04 2007-01-05
Kulturutskottet Suppleant   2006-12-04 2007-01-05
Näringsutskottet Suppleant   2006-12-04 2007-01-05
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2006-12-04 2007-01-05