Christer Nylander (L)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Skåne läns norra och östra
Titel: Fil.kand. i statsvetenskap
Född: 1968
Kön: man
E-post: christer.nylander[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864654
Intressent_id: 0731442709013Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Ersättare Ersättare 2000-11-21 2000-12-20
Liberalerna Gruppledare   2016-06-07 2019-06-28 16:29:00
Valberedningen Ledamot   2018-09-24 2019-09-26
Krigsdelegationen Ledamot   2018-10-09 2019-09-05
Ledamotsrådet Ledamot   2018-10-10 2018-12-12
Krigsdelegationen Ledamot   2016-06-09 2018-10-09
Riksrevisionens parlamentariska råd Ledamot   2014-10-14 2018-10-09
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2010-10-19 2014-02-28
Kulturutskottet Ordförande   2018-10-02 2022-09-26
Kulturutskottet Ledamot   2018-10-02 2018-10-02
Utbildningsutskottet Vice ordförande   2014-11-04 2018-09-24
Kulturutskottet Suppleant   2014-10-07 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2014-11-05 2017-10-20
Finansutskottet Suppleant   2014-11-05 2016-09-27
Utbildningsutskottet Ledamot   2014-10-22 2014-11-04
Näringsutskottet Ledamot   2014-10-07 2014-10-24
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2013-01-16 2014-09-29
Finansutskottet Suppleant   2014-02-20 2014-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   2013-01-16 2014-09-29
Kulturutskottet Vice ordförande   2010-10-12 2013-01-15
Kulturutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Kulturutskottet Vice ordförande   2009-09-29 2010-10-04
Utbildningsutskottet Suppleant   2009-09-03 2010-10-04
Kulturutskottet Ledamot   2009-09-03 2009-09-29
Utbildningsutskottet Ledamot   2007-10-04 2009-09-03
Finansutskottet Suppleant   2007-10-04 2008-11-13
Finansutskottet Ledamot   2006-10-10 2007-10-03
Skatteutskottet Suppleant   2006-10-24 2007-10-03
Utbildningsutskottet Suppleant   2006-10-24 2007-10-03
Finansutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Utbildningsutskottet Suppleant   2004-09-14 2006-10-02
Skatteutskottet Suppleant   2002-10-15 2004-09-14
Lagutskottet Suppleant   2000-11-21 2000-12-20
Justitieutskottet Suppleant   2000-11-21 2000-12-20
Utrikesutskottet Suppleant   2000-11-21 2000-12-20