Ines Uusmann (S)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: posttjänsteman
Född: 1948
Kön: kvinna
Intressent_id: 0729734540102Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 1994-10-08 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1994-10-07
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Ersättare Ersättare 1990-06-14 1991-09-30
Krigsdelegationen Ledamot   1996-10-31 1998-10-05
Europarådets svenska delegation Suppleant   1993-11-08 1994-10-03
Trafikutskottet Ledamot   1993-02-18 1994-10-02
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1991-09-30 1994-10-02
EES-utskottet Suppleant   1992-05-26 1993-06-04
Trafikutskottet Suppleant   1991-10-08 1993-02-17
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1990-10-04 1991-09-29
Finansutskottet Suppleant   1990-04-25 1990-06-13
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   1989-01-17 1989-06-15
Konstitutionsutskottet Suppleant   1989-01-17 1989-06-15