Börje Vestlund (S)


Avliden 2017-09-22

Parti:  Socialdemokraterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Ombudsman.
Född: 1960
Kön: man
Intressent_id: 0720249554818Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2017-05-29 2017-09-22
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2015-10-01 2017-05-28
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2014-10-03 2015-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-12-22 2010-10-04
Kammaren Statsrådsersättare Ersättare 2006-10-02 2006-10-06
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Personlig suppleant   2016-11-01 2017-09-22
Riksdagens överklagandenämnd Suppleant   2014-10-14 2015-01-13
Riksdagens överklagandenämnd Suppleant   2010-10-19 2014-09-29
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Personlig suppleant   2004-11-01 2006-10-02
EU-nämnden Ledamot   2014-10-07 2017-09-22
Finansutskottet Suppleant   2016-06-28 2017-09-22
Näringsutskottet Suppleant   2016-06-14 2017-09-22
Finansutskottet Suppleant   2014-10-07 2016-06-28
EU-nämnden Ledamot   2012-01-01 2014-10-07
Näringsutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2009-01-14 2010-10-12
Näringsutskottet Ledamot   2008-09-04 2010-10-04
Civilutskottet Suppleant   2008-01-17 2010-10-04
Näringsutskottet Suppleant   2007-01-23 2008-09-04
EU-nämnden Suppleant   2002-10-08 2006-10-10
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Skatteutskottet Suppleant   2004-04-02 2006-10-02
Trafikutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02