Lotta Hedström (MP)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Miljöpartiet
Valkrets: Skåne läns norra och östra
Titel: lärare
Född: 1955
Kön: kvinna
E-post: lotta.hedstrom[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7866224
Intressent_id: 0699787174310Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 2012-07-01 2012-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Ersättare Ersättare 2002-05-01 2002-05-21
Kammaren Ersättare Ersättare 2002-04-16 2002-04-30
Kammaren Ersättare Ersättare 2002-03-16 2002-04-15
Kammaren Ersättare Ersättare 2002-01-01 2002-03-15
Kammaren Ersättare Ersättare 2001-11-19 2001-12-31
Kammaren Ersättare Ersättare 2001-09-12 2001-11-18
Kammaren Ersättare Ersättare 2001-03-28 2001-04-26
Kammaren Ersättare Ersättare 2000-11-24 2000-12-18
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen Suppleant   2004-04-14 2006-10-02
Skatteutskottet Suppleant   2012-07-01 2012-12-31
Utrikesutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-17 2006-10-02
Utbildningsutskottet Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-01
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2006-05-18 2006-06-14
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2005-11-22 2005-12-07
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Suppleant   2005-02-15 2005-03-16
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2004-10-19 2004-12-15
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2004-05-11 2004-05-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2004-02-05 2004-02-18
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2003-06-11 2003-06-12
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Deputerad   2002-12-03 2002-12-18
Socialutskottet Suppleant   2001-09-12 2002-05-20
Justitieutskottet Suppleant   2001-03-28 2001-04-27
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2001-03-28 2001-04-27
Socialutskottet Suppleant   2001-03-28 2001-04-27
Socialutskottet Suppleant   2000-11-24 2000-12-18