Maria Abrahamsson (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms kommun
Titel: Jurist
Född: 1963
Kön: kvinna
Intressent_id: 0695090885212Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Domarnämnden Ledamot   2011-01-01 2015-01-01
EU-nämnden Suppleant   2014-10-15 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2017-06-26 2018-09-24
Skatteutskottet Suppleant   2016-10-28 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Ledamot   2017-06-15 2017-06-26
Konstitutionsutskottet Ledamot   2014-10-07 2017-06-15
Skatteutskottet Suppleant   2015-12-10 2016-10-28
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-07 2015-12-10
EU-nämnden Suppleant   2014-10-14 2014-10-14
Skatteutskottet Ledamot   2011-09-30 2014-09-29
Civilutskottet Ledamot   2010-10-12 2011-09-29