Tomas Tobé (M)


Europaparlamentariker

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: Småföretagare.
Född: 1978
Kön: man
E-post: tomas.tobe[på]riksdagen.se
Intressent_id: 069436402021Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2019-07-02 2024-07-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2019-07-01
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2013-12-09 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2013-09-18 2013-12-08
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2013-09-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Moderaterna Partisekreterare   2015-01-10 2017-07-07
Moderaterna Vice gruppledare   2014-09-29 2015-01-20
Moderaterna Vice gruppledare   2012-09-01 2014-09-29
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2016-03-18
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2014-10-07 2015-01-28
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen Ledamot   2010-10-12 2014-10-07
EU-nämnden Andre vice ordförande   2019-03-01 2019-06-13
EU-nämnden Ledamot   2019-02-14 2019-03-01
EU-nämnden Suppleant   2018-10-09 2019-02-14
Justitieutskottet Ledamot   2018-10-02 2019-02-13
Justitieutskottet Ordförande   2017-06-15 2018-09-24
Justitieutskottet Ledamot   2017-06-15 2017-06-15
Utbildningsutskottet Ledamot   2014-10-07 2014-12-19
Utbildningsutskottet Ordförande   2013-12-09 2014-09-29
Utbildningsutskottet Ledamot   2013-09-19 2013-12-08
Utbildningsutskottet Ordförande   2012-06-19 2013-09-18
Utbildningsutskottet Ledamot   2012-06-19 2012-06-19
Arbetsmarknadsutskottet Ordförande   2010-10-12 2012-06-18
EU-nämnden Suppleant   2009-03-09 2010-10-12
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2010-10-12 2010-10-12
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Näringsutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04