Erik Holmkvist (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Titel: företagare
Född: 1929
Kön: man
Intressent_id: 0691717205205



Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1985-09-30 1988-10-03
Bostadsutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29