Hanna Zetterberg (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Född: 1973
Kön: kvinna
Intressent_id: 0687114079711Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Trafikutskottet Suppleant   1996-09-24 1998-10-04
Utbildningsutskottet Suppleant   1994-10-11 1996-09-16