Björn Ericson (S)

Bild på Björn Ericson (S)Avliden 2012-04-24

Parti:  Socialdemokraterna
Titel: ombudsman
Född: 1937
Kön: man


Organ Roll Status From Tom
Kammaren Ersättare Ersättare 1996-10-01 1998-10-05 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1996-03-23 1996-09-30 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1995-10-10 1996-03-22 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1994-10-08 1995-10-09 23:59:00
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-10-05 1994-10-03 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1991-09-30 1991-10-04 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1988-10-05 1990-01-11 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1988-06-08 1988-07-07 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1986-10-10 1988-06-08 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1986-10-07 1986-10-09 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1985-04-22 1985-05-31 23:59:00
Kammaren Ersättare Ersättare 1983-04-06 1983-06-03 23:59:00
Skatteutskottet Ledamot   1994-10-11 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1995-01-26 12:00:00 1998-10-04 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1992-11-10 12:00:00 1994-10-02 11:59:00
Justitieutskottet Ledamot   1991-09-30 12:00:00 1991-10-04 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1991-09-30 12:00:00 1991-10-04 11:59:00
Justitieutskottet Ledamot   1988-10-11 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1988-10-03 12:00:00 1991-09-29 11:59:00
Kulturutskottet Suppleant   1986-10-07 12:00:00 1988-10-02 11:59:00
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1986-10-07 12:00:00 1988-10-02 11:59:00
Bostadsutskottet Suppleant   1992-10-13 12:00:00 1994-10-02 11:59:00