Marianne Berg (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Malmö kommun
Titel: Socialsekreterare
Född: 1954
Kön: kvinna
Intressent_id: 0679667648714Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2010-10-04 2010-10-04
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2013-09-17 2014-09-29
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2012-10-04 2013-09-16
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2011-10-12 2012-09-18
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2010-10-19 2011-09-15
Nordiska rådets svenska delegation Ledamot   2009-09-30 2010-10-04
Civilutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Justitieutskottet Suppleant   2010-12-20 2014-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2008-10-27 2010-10-12
Konstitutionsutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Socialutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04