Anders Åkesson (C)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Centerpartiet
Valkrets: Kalmar län
Titel: Utbildningsledare.
Född: 1958
Kön: man
E-post: anders.akesson[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0677738818613



Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Valberedningen Ledamot   2018-09-24 2022-09-26
Ledamotsrådet Suppleant   2014-10-15 2018-10-10
Valberedningen Suppleant   2014-09-29 2018-09-24
Krigsdelegationen Ledamot   2010-10-19 2014-09-29
Valberedningen Suppleant   2010-10-04 2014-09-29
Trafikutskottet Förste vice ordförande   2019-03-07 2022-09-26
Trafikutskottet Vice ordförande   2018-10-02 2019-03-07
Trafikutskottet Ledamot   2018-10-02 2018-10-02
Trafikutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Kulturutskottet Suppleant   2014-10-14 2018-09-24
Trafikutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2012-09-19 2014-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2011-04-15 2012-09-12
Kulturutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Utrikesutskottet Suppleant   2006-10-10 2010-10-04