Göran Åstrand (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Född: 1931
Kön: man
Intressent_id: 0653617472000Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1988-10-03 1991-09-30
Kammaren Ersättare Ersättare 1988-04-05 1988-06-10
Kulturutskottet Ledamot   1991-10-08 1994-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   1991-09-30 1994-10-02
Kulturutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   1988-11-07 1991-09-29
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1988-10-11 1991-09-29
Försvarsutskottet Suppleant   1988-04-08 1988-06-10
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1988-04-08 1988-05-04