Catharina Elmsäter-Svärd (M)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Moderaterna
Valkrets: Stockholms län
Titel: Hotellchef
Född: 1965
Kön: kvinna
Intressent_id: 064601872511Organ Roll Status From Tom
Näringsdepartementet Statsråd   2012-04-18 2014-10-03
Försvarsdepartementet Infrastruktur- och försvarsminister   2012-03-30 2012-04-17
Näringsdepartementet Infrastruktur- och försvarsminister   2012-03-30 2012-04-17
Näringsdepartementet Statsråd   2010-10-06 2012-03-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-10-04 2014-12-16
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2014-09-29 2014-10-03
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2008-02-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1997-09-22 1998-10-05
Kammaren Ersättare Ersättare 1996-03-01 1996-03-31
Krigsdelegationen Ledamot   2014-10-14 2014-12-16
Riksbanksfullmäktige Suppleant   2006-10-17 2008-03-03
Krigsdelegationen Ledamot   2006-10-17 2008-02-29
Riksdagsstyrelsen Suppleant   2006-10-10 2008-02-29
Krigsdelegationen Ledamot   2002-10-15 2006-10-16
Valberedningen Suppleant   2003-01-01 2006-10-02
Näringsutskottet Vice ordförande   2014-10-07 2014-12-16
Arbetsmarknadsutskottet Ordförande   2006-10-10 2008-02-14
Miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   2003-01-01 2006-10-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Ordförande   2003-02-18 2003-05-21
Trafikutskottet Ledamot   2002-10-08 2002-12-31
Socialutskottet Suppleant   2002-10-08 2002-12-31
Utbildningsutskottet Ledamot   2001-10-19 2002-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2001-10-19 2002-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   1998-10-13 2001-10-19
Utbildningsutskottet Suppleant   1998-10-13 2001-10-19
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1997-09-22 1998-10-04
Utbildningsutskottet Suppleant   1997-09-22 1998-10-04
Finansutskottet Suppleant   1996-03-06 1996-03-31
Konstitutionsutskottet Suppleant   1996-03-06 1996-03-31