Cecilia Wikström (L)


Europaparlamentariker

Parti: 
Valkrets: Uppsala län
Titel: Präst i Svenska kyrkan
Född: 1965
Kön: kvinna
Intressent_id: 0638431210311Organ Roll Status From Tom
Europaparlamentet Ledamot   2009-07-14 2019-07-01
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2009-07-13
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kulturutskottet Vice ordförande   2006-10-10 2009-07-13
Utrikesutskottet Suppleant   2008-11-13 2009-07-13
Kulturutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Utrikesutskottet Suppleant   2004-09-14 2006-10-02
Sammansatta utrikes- och socialutskottet Suppleant   2005-02-15 2005-03-16
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2002-10-08 2004-09-14