Ulla Andersson (V)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Gävleborgs län
Titel:
Född: 1963
Kön: kvinna
E-post: ulla.andersson[på]riksdagen.se
Telefon: 08-7864659
Intressent_id: 0628190530410Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Vänsterpartiet Vice gruppledare   2010-10-05 2012-02-13
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Ledamot   2018-11-01 2022-10-31
Ledamotsrådet Ledamot   2010-10-13 2012-06-13
Finansutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Finansutskottet Ledamot   2014-10-07 2018-09-24
Skatteutskottet Suppleant   2014-10-14 2017-03-23
Finansutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Finansutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04