William Petzäll (-)


Avliden 2012-09-01

Parti: 
Valkrets: Dalarnas län
Född: 1988
Kön: man
Intressent_id: 0627371646324Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-09-01
Ledamotsrådet Suppleant   2010-10-13 2011-10-19
Valberedningen Suppleant   2010-10-04 2011-09-29
EU-nämnden Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Civilutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Finansutskottet Suppleant   2010-11-02 2011-09-29
Justitieutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Kulturutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Konstitutionsutskottet Suppleant   2010-10-12 2011-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Näringsutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Skatteutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Trafikutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Utbildningsutskottet Suppleant   2010-11-26 2011-09-29
Utrikesutskottet Suppleant   2010-10-19 2011-09-29