Lena Olsson (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Valkrets: Dalarnas län
Titel: Vårdbiträde
Född: 1958
Kön: kvinna
Intressent_id: 0615338062910Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2012-05-21 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2012-04-18 2012-05-20
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2012-04-17
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2006-10-02 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Ledamotsrådet Suppleant   2012-06-14 2014-09-29
Ledamotsrådet Suppleant   2010-11-17 2012-03-21
Justitieutskottet Ledamot   2010-10-12 2014-09-29
Försvarsutskottet Suppleant   2010-10-12 2014-09-29
Justitieutskottet Ledamot   2006-10-10 2010-10-04
Trafikutskottet Suppleant   2006-10-24 2010-10-04
EU-nämnden Suppleant   2006-10-10 2008-10-27
Sammansatta justitie- och socialutskottet Suppleant   2008-01-29 2008-05-07
Lagutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30
Socialutskottet Suppleant   1998-10-13 2002-09-30