Carina Ståhl Herrstedt (SD)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti:  Sverigedemokraterna
Valkrets: Skåne läns västra
Titel: Personlig assistent.
Född: 1971
Kön: kvinna
E-post: carina.stahl[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0603753860213Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-24 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-09-29 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-10-04 2014-09-29
Ledamotsrådet Ledamot   2018-10-10 2022-10-10
Valberedningen Ledamot   2018-09-24 2022-09-26
Ledamotsrådet Ledamot   2014-10-15 2018-10-10
Valberedningen Ledamot   2014-09-29 2018-09-24
Ledamotsrådet Ledamot   2012-06-14 2014-10-15
Valberedningen Ledamot   2012-06-12 2014-09-29
EU-nämnden Suppleant   2018-10-09 2022-10-04
Socialutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
EU-nämnden Suppleant   2017-05-04 2018-10-02
Socialutskottet Ledamot   2015-04-24 2018-09-24
EU-nämnden Suppleant   2016-06-14 2017-05-04
Utbildningsutskottet Suppleant   2015-04-24 2016-10-28
EU-nämnden Suppleant   2015-11-03 2016-06-13
Utbildningsutskottet Ledamot   2014-10-07 2015-04-24
Socialutskottet Suppleant   2014-10-14 2015-04-24
Utbildningsutskottet Ledamot   2013-02-22 2014-09-29
Civilutskottet Suppleant   2013-02-22 2014-09-29
Civilutskottet Ledamot   2010-10-12 2013-02-21
Socialutskottet Suppleant   2010-10-12 2013-02-21