Lennart Fremling (FP)


Avliden 2013-07-17

Parti:  Folkpartiet
Valkrets: Dalarnas län
Titel: civilingenjör
Född: 1946
Kön: man
Intressent_id: 0599003208801Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
EU-nämnden Suppleant   2002-10-08 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Trafikutskottet Suppleant   2002-10-15 2006-10-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   2003-02-18 2003-05-21
Bostadsutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1994-10-11 1998-10-04
Trafikutskottet Suppleant   1994-10-18 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Suppleant   1991-10-18 1994-10-02
Trafikutskottet Suppleant   1991-10-15 1994-10-02
Lagutskottet Suppleant   1991-10-08 1991-10-24