Johan Lönnroth (V)


Tidigare riksdagsledamot

Parti:  Vänsterpartiet
Född: 1937
Kön: man
Intressent_id: 0586690122908Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2003-01-01 2003-02-06
Kammaren Riksdagsledamot Ledig 2002-11-15 2002-12-31
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2002-11-14
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1998-10-05 2002-09-30
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1994-10-03 1998-10-05
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 1991-09-30 1994-10-03
Krigsdelegationen Ledamot   1998-10-20 2002-09-30
Nordiska rådets svenska delegation Suppleant   1997-09-25 1998-10-05
Finansutskottet Ledamot   2003-01-01 2003-02-06
Finansutskottet Ledamot   2002-10-08 2003-02-05
Finansutskottet Ledamot   1998-10-13 2002-09-30
EU-nämnden Suppleant   1998-10-13 2000-10-11
Finansutskottet Ledamot   1994-10-11 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet Suppleant   1995-10-11 1996-09-16
Skatteutskottet Suppleant   1994-10-18 1995-10-10
Finansutskottet Suppleant   1992-10-13 1994-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   1991-10-08 1992-10-13