Tina Acketoft (L)


Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti: 
Valkrets: Skåne läns västra
Titel: Projektledare.
Född: 1966
Kön: kvinna
E-post: tina.acketoft[på]riksdagen.se
Intressent_id: 0582811195313Organ Roll Status From Tom
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2018-09-26 2022-09-26
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2014-12-19 2018-09-24
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2010-12-21 2014-09-29
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2007-01-11 2010-10-04
Kammaren Riksdagsledamot Tjänstgörande 2002-09-30 2006-10-02
Liberalerna Kvittningsman   2019-03-12 2019-09-24
Liberalerna Vice gruppledare   2018-10-17 2019-08-12 23:59:00
Liberalerna Vice gruppledare   2015-11-24 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna Vice gruppledare   2014-12-20 2015-11-24
Ledamotsrådet Suppleant   2018-12-12 2022-10-10
Europarådets svenska delegation Suppleant   2010-12-22 2014-11-01
Ledamotsrådet Ledamot   2012-09-27 2014-09-29
Europarådets svenska delegation Suppleant   2007-01-11 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse Suppleant   2009-09-10 2010-10-19
EU-nämnden Ledamot   2018-10-02 2022-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet Ledamot   2018-10-02 2022-09-26
Konstitutionsutskottet Suppleant   2018-10-02 2022-09-26
Utrikesutskottet Suppleant   2018-10-09 2022-09-26
EU-nämnden Ledamot   2014-12-19 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Ledamot   2016-06-17 2018-09-24
Utrikesutskottet Suppleant   2015-03-12 2018-09-24
Konstitutionsutskottet Suppleant   2015-03-06 2016-06-17
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Suppleant   2015-04-14 2015-06-16
Utbildningsutskottet Ledamot   2010-12-22 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2010-12-22 2012-09-30
Utbildningsutskottet Ledamot   2010-02-05 2010-10-04
Arbetsmarknadsutskottet Suppleant   2007-01-11 2010-02-05
Arbetsmarknadsutskottet Ledamot   2002-10-08 2006-10-02
Konstitutionsutskottet Suppleant   2002-10-15 2005-12-08